Cliniclands Praktisk guide - Endodonti

Følg oss online cliniclands.no

PRAKTISK GUIDE ENDODONTI

DIAGNOSE | ISOLERING | TILGANG | INITIAL ÅPNING | FORMING | APPARATUR | IRRIGASJON | OBTURERING | OMBEHANDLING | RESTAURERING

KAPITTEL 1 diagnose

Behandling av pulpaskader og periapikalt vev, endodontiske behandlinger i daglig virksomhet er noen ganger komplisert. Rotkanalenes anatomi, forkalkninger, pasientens munnåpning – de utgjør alle et hinder som skal overvinnes ved endodontisk behandling av en del. Med denne praktiske guiden velger vi spesielt å belyse endodonti. Denne guiden er utarbeidet i anknytning til spesialister og spesialprodusenter for å hjelpe deg å velge i det store utvalget av materialer og utstyr til endodontisk behandling. Du vil finne et nøye utvalg av materialer, apparaturer og instrumenter for å optimalisere behandlingen. Fra diagnose til restaurering – alle stadier i behandlingen gås gjennom. Forord og innholdsfortegnelse

Henry Schein Endo Sonde DG 16 1009279 Henry Schein Endo Cold Spray 9001383 / 9001384 Kjølespray for å utføre en vitalitetstest. Temperatur ned til -45 ºC.

Å stille riktig diagnose er det første viktigste steget ved en endodontisk undersøkelse.

Hensikten med diagnosen er å avsløre angrepne eller nekrotiske deler.

Hvor langt og i hvilken tilstanden disse delene er angrepet eller infisert finner man ut ved å samle inn informasjon om signaler og symptomer. Ved hjelp av klinisk anamnese, intra- og ekstraoral undersøkelse og ved å utføre en vitalitetstest, oppretter man en behandlingsplan. .

Logg inn eller registrer deg hos Cliniclands for å ta del av vårt store produktsortiment til konkurransedyktige priser.

Directa Frac Finder 141061

Allerede kunde? Logg inn her www.cliniclands.no

Instrument for å finne sprekker i vitale deler og perkusjonstest.

Klikk her for å registrere deg og bli kunde hos Cliniclands www.cliniclands.no/register

Med vennlig hilsen Cliniclands

Hu-Friedy HD Black Line 887978 / 884019 / 884020

Reflekser forstyrrer sikten. Ved å begrense refleksene synes detaljer bedre.

HD Black Line-speil er utviklet for å optimalisere kliniske resultater ved å gi overlegen sikt ved alle prosedyrer i tannpleie. Mindre blending, takket være Diamond Like Carbon-belegg (DLC), og HD-speilets klarhet gjør det enklere å se bedre og mer i detalj intraoralt.

01 D iagnose ��������������������������������������������������������������������������������������� 3 02 I solering ��������������������������������������������������������������������������������������� 5 03 T ilgang ������������������������������������������������������������������������������������������ 7 04 I nitial åpning ���������������������������������������������������������������������������������� 9 05 F orming ��������������������������������������������������������������������������������������������� 11 06 A pparatur ����������������������������������������������������������������������������������� 18 07 I rrigasjon ����������������������������������������������������������������������������������� 24 08 O bturering ��������������������������������������������������������������������������������� 28 09 O mbehandl ing ��������������������������������������������������������������������������������� 34 10 R estaurering ������������������������������������������������������������������������������ 36

Utover den kliniske undersøkelsen gir en røntgenundersøkelse et viktig bidrag for å bedømme tilstanden på periapikalt vev. Forandringer i beinvev rundt rotspissen er en veldig viktig indikator på en angrepet eller infisert pulpa.

Av spesialister brukes også «cone beam computed tomography, CBCT» for å avsløre periapikal patologi.

Diagnosen stilles i henhold til ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable).

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

2

3

KAPITTEL 2 isolering

Bra sikt er viktig ved rotkanalbehandling. Ved å bruke et par forstørrelsesbriller eller et behandlingsmikroskop ser du rotkanaler veldig detaljert på grunn av den store forstørrelsen og belysningen. Dermed øker også sjansen betydelig for å oppnå et godt behandlingsresultat.

Henry Schein Dental Dam lateks

Et aseptisk arbeidsområde er avgjørende for å lykkes med rotkanalbehandling. Standarden her er å bruke en kofferdam. Foruten å sørge for et tørt arbeidsområde, vil man med en kofferdam unngå at små instrumenter svelges, samt at en kofferdam gir høyere arbeidskomfort for både pasient og behandler. Kofferdam finnes i ulike farger og tykkelser. Den mest praktiske kofferdamen er en lateksduk på 15x15 centimeter. Til pasienter med lateksallergi finnes lateksfri kofferdam av vinyl eller silikon.

Fordelen ved bruk av forstørrelse og lys viser seg spesielt ved • lokalisering av kanalinnganger som er vanskelige å komme til, • ved søk etter fraktur, • synliggjøring av perforeringer, • synliggjøring av krumninger og oppsplittede kanaler,

• synliggjøring av ovale kanaler • fullstendig fylling av kanaler, • behandling av en åpen apex, • fjerning av gammelt rotkanalmateriale, samt • fjerning av ødelagt rotkanalinstrument.

9002650 / 9002651 / 9002652 Veldig tøyelig kofferdam i lateks, grønn. Mål: 15x15 cm

Henry Schein Dental Dam ikke lateks 5701396

Sigma Dental Orascoptic XV1 LED belysningssystem Innovasjon, funksjon, kvalitet og komfort. Forstørrelse og belysning i et og samme produkt.

Kofferdam, lilla, 15x15 cm, medium, lateksfri, høy riftmotstand, høy

duktilitet, uten pudder. Pakke med 30 duker.

LED-systemet garanterer jevn lysintensitet, forstørrelse gir perfekt sikt. Takket være en innovativt berøringsfølsom justering rett på rammen, er det enkelt å justere lysstyrken.

Henry Schein Kofferdam-hulltang Ainsworth 1043375 Henry Schein Kofferdam-hulltang Ivory 1045702

Åpningen i kofferdamen ved behandlingsstedet lages med en kofferdam-hulltang eller en perforator (Ainsworth- eller Ivory-perforator). For perfekt omslutning av kofferdamen er det viktig at hullet er så lite at det ikke blir noen rift i det. For å lage hullet på riktig sted på kofferdamen, er det praktisk å bruke en kofferdammal med et bitediagram.

XV1 kan justeres til følgende forstørringsgrader: 2,5/3,0/3,5/4,5/ 5,5/EyeZoom/EyeZoom Mini.

Klikk her for mer informasjon om Orascoptic XV1 LED

Endozoom Mikroskop

Global Mikroskop

HuFriedy Kofferdammall RTDUNIV 6118298

Henry Schein Kofferdamramme 9006436

Rammen kofferdamen spennes på kommer i plast eller metall. Foruten løse rammer finnes også anatomisk utformede rammer samt kofferdam med integrert ramme.

Hager & Werken Fit Kofferdamramme

1 stor 1584189

Coltene Hygenic Flexi Dam ikke lateks 240748 Veldig tøyelig kofferdammateriale med integrert ramme.

Her finner du mer informasjon om hvordan man setter sammen de perfekte forstørrelsesbrillene: https://www.orascoptic.com/products/loupes/loupe-builder

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

4

5

KAPITEL 3 tilgang

Ivoclar Vivadent Optradam Plus 339416

OptraDam Plus baseres på en innovativ tredimensjonal teknikk for et tørt behandlingsområde. Takket være anatomisk form og myk, tredimensjonal utforming er OptraDam noe helt annet enn en vanlig kofferdam. Ettersom kofferdamen automatisk strekkes ut i en oral retning, oppnås automatisk fiksering av munnen. OptraDam kommer i størrelsene «normal» og «small».

Microcopy NeoEndo Access diamant, FG

Tilgang til en del og åpningens kvalitet gjør det mulig med en fullstendig behandling av rotkanaler. For å komme til pulpakammeret raskt, enkelt og trygt, lønner det seg ikke å bruke altfor lange diamantbor. Slik unngår man å feilaktig borre gjennom pulpakammerets bunn. Som regel er et toppskjærende diamantbor nok til å åpne pulpakammeret. Deretter fjernes hele pulpakammerets tak med et noe lengre diamantbor. Til dette egner Endo Access diamond E164 (toppskjærende) eller E165 (ikke toppskjærende) eller Endo Access 151Z eller 152 (herdet stål, ikke toppskjærende) seg veldig bra.

Form Diameter Korn

E164

Ø 015 grovt

569864

Form Diameter Korn

E165

Ø 014 grovt

561283

E165L

Ø 014 langt grovt

569865

Kofferdamen holdes som regel på plass med spesielle klemmer med eller uten vinger (wingless). Kofferdamklemmens vinge sikrer god stabilitet og tilgang. Kofferdamklemmer uten vinger anbefales ved begrenset arbeidsområde. Den nye generasjonens matte klemmer gir mindre lysrefleks, noe som først og fremst er praktisk når man bruker behandlingsmikroskop. For å isolere deler, kan man også bruke wedjet, dersom det er vanskelig å få på plass en klemme.

Microcopy NeoBurr Endo Access FG, konisk rund

Komet Hardmetallbor H1SEM

Henry Schein Kofferdamklemme 9004560 Kofferdamklemmer i rustfritt stål med matt overflatebehandling.

HuFriedy Kofferdamklemme Black Line

Coltène Hygenic Wedjets ikke lateks 242965 Stabiliseringssnor som et alternativ til kofferdamklemme.

Form Diameter

Diameter

151Z

Ø 016

561091

268120

Ø 010

151L-Z Ø 016 langt

574514

268121

Ø 012

152-016 Ø 016 safe-end

561093

268061

Ø 014

268062

Ø 016

268063

Ø 018

268064

Ø 021

268065

Ø 023

Med Gates Glidden Drills kan kanalinngangene åpnes opp.

Endo Access Bor Langt 191A er godt egnet til å finne skjulte kanalinnganger, lokalisere oppsplittede filer og borre ut fiberstift. I slike tilfeller anbefaler vi på det sterkeste å bruke forstørring.

Henry Schein Gates Glidden Drill Pakke med 6 stk. RA

Hager & Meisinger Endo Access Bor RA Langt 191A

Henry Schein Kofferdamklammertång Brewer 1043374

HuFriedy Kofferdamklammer ACTA 1 139740

Ultradent OraSeal Caulking 143104

Bruk OraSeal Caulking-materiale når det er vanskelig å lage en god inneslutning av angrepne deler eller røtter. OraSeal Caulking-materiale kan også brukes til å reparere lekkasje i en kofferdam. Den forsegler kofferdamen ved å reparere med keramikk, hvorav tannkjøttet beskyttes mot flussyre.

Mål

Diameter

9880836

nr1

0,5 mm

9880837

nr2

0,7 mm

9880838

nr3

0,9 mm

9880839

nr4

1,1 mm

9880840

nr5

1,3 mm

9880841

nr6

1,5 mm

9880842

set 1-6

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

6

7

KAPITTEL 4 initial åpning

Med kariesindikatoren Sable Seek (grønn farge) kan man finne avmineralisert dentin på steder som er vanskelige å se, eksempelvis under overskytende glasur ved preparering av klasse I, II eller III eller ved prepareringens grense mellom glasur og dentin. Sable Seek forebygger overekskavering og dermed at pulpa eksponeres ved dype kariesskader. For bedre tilknytningsevne under restaurering, må avmineralisert dentin fjernes. Sable Seek er lett å se, og er en rask metode for å lokalisere forkalkede rotkanalåpninger. Seek kariesindikator, med glykolbasert FD&C-godkjente fargeemner.

Manuell forming

Etter å ha laget tilgang til delen, er det viktig å skaffe seg kunnskap om hvordan rotkanalen er konfigurert. Ved forkalkede kanaler er det tilrådelig å bruke spesielle kateteriseringsfiler, takket være den unike kjegleformen og pyramideformede spiss. For å fjerne så mye skrap som mulig, rengjøres først kanalenes koronale del. Med en tynn fil (ISO 08, 10 eller 15) sonderes muligheten for å komme til kanalens apikale del. Til sterkt forkalkede kanaler anbefales en stiv håndfil. Når man former kanalens koronale del er det viktig at det går an å føre filen inn i kanalen uten at det strammer. Først må overskytende dentin fjernes. Ved utvidelse kan man kontrollere om en kanalinngang er oval eller rund. Herved må man ta i betraktning hvordan den faktiske formingen skal foregå

Ultradent Products Sable Seek 143125 Innhold: 4x1,2 ml og 20 Black Mini Brush-spisser.

Henry Schein Maxima K-Files i steril forpakning

Henry Schein Endo Sonde DG 16 1009279

BA International ultralyd BAC200S/SL 9796172 / 9796173 Komplett piezo-enhet med kobling for Statelec vinkelstykke.

Diameter-sortiment

10-35

40-70

5701230 5701231

21 mm

5701243 5701250

25 mm

5701258 5701259

31 mm

Henry Schein Borblokk 1026303 12 FG + 5 RA

Diameter

15

08

20

25

06

10

30

35

40

5701260 5701261

5701262 5701264 5701265 5701266 5701267

5701268 5701269

21 mm

5701232 5701233 5701234 5701244 5701245 5701246 5701247

5701248 5701249

25 mm

Borstativ i rustfritt stål.

Diameter

50

55

90

100

45

60

70

80

5701270 5701224 5701225 5701226 5701227

5701228 5701229 5701263

21 mm

5701251

5701252 5701253 5701254 5701255 5701256 5701257

5701242

25 mm

Ultralydspisser gjør det mulig å, vanligvis under mikroskop eller lupe, enklere forme pulpakammeret, tilgangsveien til rotkanalen og å fjerne eventuelle forkalkninger.

Preparere tilgang

Utforskning

Mani D Finders 350840

Dentsply Sirona C+ Files

D-Finders er stive håndfiler med D-tverrsnitt som er spesielt beregnet på å

Gjør det enklere å trenge inn i forkalkede rotkanaler. Med dette spesialutstyret tåler filene bedre rykk.

finne og initialt åpne forkalkede rotkanaler.

Diameter

12X/08

12X/06

12X/10

463771

463772 463773

18 mm

463776 463777

463778

21 mm

463781

463782 463783

25 mm

Acteon Insert ET18D 174570 Ultralydspiss ET18D

Acteon Insert ETBD 174569 Ultralydspiss ETBD

Diameter

12X/set

12X/20

12X/15

Diameter

463774 465623 463775

18 mm

12

15

10

Ultralydspiss i stål med diamantbelegg som brukes i pulpakammeret. Med disse fjernes overskytende vegger, forkalkninger eller fyllmateriale.

Ultralydspiss med et diamantbelagt hode i enden før å finne tilgangsveien til rotkanalen.

311631

394707

346263

463779 465624 463780

21 mm

21 mm

350840 351730

346264

463784 465625 463785

25 mm

25 mm

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

8

9

KAPITTEL 5 formgivning

Mekanisk forming

Roterende

EdgeEndo EdgeGlidePath

De tre sentrale etappene ved rotkanalbehandling består av: instrumentering (forming), irrigasjon/desinfeksjon og hermetisk inneslutning av rotkanalen. Instrumentering og irrigasjon sammen kalles kjemisk- mekanisk rengjøring. Hensikten med kjemisk-mekanisk rengjøring er å fjerne infisert hardt og mykt vev, slik at rotkanalen på en effektiv måte kan desinfiseres og innesluttes med en rotkanalfylling. Instrumentering og preparering av rotkanalene kan gjøres med vanlige håndinstrumenter eller med mekaniskdrevne instrumenter.

Kerr Traverse

Spetsstorlek 19 .02 till .06 för 16 mm

9888387

9888388

9888389

21 mm

25 mm

31 mm

Traverse filer er utformet med en ikke- slipende spiss, hvorav det i mindre utstrekning handler om transport.

Dentsply Sirona Proglider

Sequence

876867

21 mm

876868

25 mm

Diameter 16.02

Etter den koronale prepareringen blir det enklere å rengjøre videre med mekaniske filer.

876869

31 mm

503852

503853

503855

21 mm

25 mm

31 mm

Metode: Roterende – Crown Down

Den mekaniske metoden som oftest brukes er kontinuerlig rotasjon.

Om man vil, kan man fortsette prepareringen med pendeleffekt-filer fra Crown-Down til filen når sin fulle lengde.

Pendeleffekt

Ved bruk av varmebehandling har disse filenes fleksibilitet og motstand mot syklisk utmatting blitt mye bedre, hvilket gjør det mulig å behandle rotkanaler med kompleks anatomi.

EdgeEndo EdgeOne Fire GlidePath

Sequence

EdgeOne Fire Glidepath brukes med pendeleffekt og er kompatibel med andre pendelfilsystem.

9885147

21 mm

9885148

25 mm

Varmebehandlede (FireWire) EdgeOne Fire Glidepath-filer representerer den fleksibiliteten og kraften EdgeEndo er kjent for, og brukes i stedet for nærmere åtte andre endoinstrumenter for å raskere lage en glidepath.

9885149

31 mm

Det garanterer at kanalens anatomi bevares bedre, og for høyere sikkerhet under behandling.

Dentsply Sirona WaveOne Gold Glider

Sequence

Pendeleffekt (ISO 15, 2 % kjegleform) og optimalisert Glider for å lage en glidepath.

656190

21 mm

656192

25 mm

656193

31 mm

Metode: Pendeleffekt

VDW R-Pilot NiTi glidbanefilar

For å unngå at filen kjører seg fast, brukes pendeleffekt-filer med en kombinert frem-og-tilbake-bevegelse.

Sequence

Mekanisk instrument for å raskt og enkelt lage en glidepath ved hjelp av pendeleffekten.

651698

21 mm

Med denne metoden er det i de fleste tilfeller mulig å bruke metoden med bare en fil.

651699

25 mm

651701

31 mm

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

10

11

Roterende Crown Down

EdgeEndo EdgeFile X7 Pakke med 6 stk sterile.

De praktiske egenskapene til roterende NiTi-filer: Fleksibilitet – veldig viktig for å følge den komplekse anatomien uten iatrogene skader. Bruddstyrke – for å gi rotkanaler form uten brudd eller deformering. Effekt – for optimal forming og bortføring av skrap.

EdgeFile X7 har en allmenn kjent og forsterket teknologi med enhetlig kjegleform.

Taper

Spetsens storlek

6-Pack - STERILA

21 mm 25 mm 29 mm

Spetsstorlek

Det er samtidig mulig å bruke EdgeFile X7 med en «medurs» pendeleffekt (CW 150-30 300 v/min) eller adaptiv bevegelse (CW 370-50 500 v/min). Counter Clockwise Motion (CCW 30-150 300 v/min) er overhodet ikke egnet for EdgeFile X7. Til denne bevegelsen finnes EdgeOne.

9885267 9885268 9885269

04

17

9885270 9885271

9885272

06

NYHET – EDGEFILE X7 Hvorfor et nytt roterende NiTi-filsystem?

9885273 9885274 9885275

04

20

9885276 9885277 9885278

06

Nr 15 K-fil

Nr 17/04

Nr 25/04

1. Ytelse og sikkerhet 2. Enkelt (tofilsmetode)

9885279 9885280 9885281

04

25

3. Allsidig (kjegle/bevegelse) 4. Minimalt (rasjonelt) invasivt

I nylig publiserte undersøkelser sammenlignes X7 med andre systemer for fjerning av dentin og apikal transport.

7

x

9885282 9885283 9885284

06

9885285 9885286 9885287

04

06 EDGEONE ™

30

Revolusjonerende EdgeFile X7 har gjennomgått den patenterte varmebehandlingsprosessen FireWire NiTi. Denne prosessen gjør NiTi-legeringen sterkere og mer bøyelig, og tilfører EdgeFile X7 Canal Contouring Technology, hvor formminne- og bounce back-effekten blir mindre. Den fleksible EdgeFile-en følger kanalens anatomi uten å rette seg ut, hvorav risikoen for avsatser, transport og perforering blir begrenset. Det bøyelige skaftet begrenser behovet for en altfor stor, rett tilgang, slik at mer tannstruktur kan beholdes.

Du finner studien her: (klikk eller scann QR-koden)

Medurs rotasjon, omdreining 300-500 o/min Vridemoment innstilt på 250–410 g/cm DE NIEUWE STANDAARD • Warmtebehandelde FireWire NiTi vijlen • Verhoogde weerstand tegen cyclische vermoeidheid • Maten: Small, Primary, Medium & Large • Lengte: 21 mm, 25 mm, 31 mm

9885288 9885289 9885290

9885291

9885292 9885293

04 FIRE

35

9885294 9885295 9885296

06

Steriel verpakt, 3 stuks

9885297 9885298 9885299

04

ø

● Large

● Small

● Primary

● Medium

40

9885300 9885301

9885302

06 21 mm 25 mm 04 31 mm

9888038 9888041 9888044 9888047 9888039 9888042 9888045 9888048 9888040 9888043 9888046 9888049

9885303 9885304 9885305

45

9885306 9885307 9885308

06

Zeer flexibel Mycket flexibel

Geen terugvering !ngen bounce- back

Verhoogde weerstand Mycket stark

9885309 9885310 9885311

04

EdgeFile® X7 Settpakke 20, 25, 30

06 EDGEONEGLIDEPATH ™ 9885312 9885313 9885314

RECIPROCATING GLIDEPATH • Warmtebehandelde FireWire NiTi vijlen • Voor EdgeOne Fire • Lengte: 21 mm, 25 mm, 31 mm

X7

Steriel verpakt, 3 stuks

Takket være ulike (varme)behandlingsmetoder forandres NiTi-filers egenskaper

ø 21 mm 000 25 mm 000 31 mm 000

Varmebehandlet Firewire ™ NiTi

11 mm skaftlengde for bedre bakre tilgang.

ISO merkebånd

austenit

martensit

EDGEONE CORE OBTURATOR Thermische obturator met roze guttapercha kern. Speciaal te gebruiken in combinatie met de EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking bevat 5 obturators en 1 size verifier. ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888191 9888189 9888187 9888126

Jevn kjegleform .04 eller .06

De siste årene har varmebehandling av NiTi-filene gjennomgått en viktig forandring ved at ytelsen er bedre.

Kalibreringsringer

EDGEONE FILL OBTURATOR Thermische obturator met plastic carrier. Speciaal te gebruiken met de EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking, ? stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888192 9888190 9888188 9888135

Den allsidige NiTi-legeringen er en legering med formminne, og foruten å «huske» har den også superelastiske egenskaper.

Steril forpakning

Silikonstopper

Grunnlaget for formminnet og superelastisiteten er den temperaturavhengige overgangen fra en krystallform til en annen. Via en omdannelse rett over overgangstemperaturen, blir en del av krystallene til en annen krystallform.

Parabolformat tverrsnitt

EDGEONE FIRE GUTTA PERCHA POINTS Verpakking, 60 stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888205 9888206 9888207 9888208

Så snart denne omdannelsen tas bort, gjenopptar denne krystallen sin opprinnelige form, hvorav instrumentet igjen får sin opprinnelige form.

Finnes i tre lengder 21, 25 og 29 mm.

Overgangstemperaturen kan i veldig høy grad stilles inn ved å endre Ni/Ti-forholdet ved `tilføre andre komponenter, via varmebehandling eller via mekanisk bearbeiding.

EDGEONE FIRE PAPER POINTS Paper points, compatibel met EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking, 100 stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888209 9888210 9888211 9888212

Spordiameter 1 mm

Bestel online via www.henryschein.be & telefonisch via 02 257 40 50

4

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

12

13

Dentsply Sirona Protaper Gold Pakke med 6 stk

Edge Endo – Varmebehandlet Firewire ™ NiTi

FireWire™ NiTi er en innovasjon innen metallurgi. Den patenterte varmebehandlingen gir høyere bøyelighet, høyre motstand mot syklisk utmatting og høyere vridemotstand. Filen går ikke tilbake og sørger for at rotkanalens anatomi opprettholdes.

ET

Protaper Gold-filer har gjennomgått en spesiell varmebehandling med Gold-teknologi, hvorav man foruten den gylne fargen og større bøyelighet, oppnår høyere motstand mot syklisk utmatting. ProTaper Gold-filer er kompatible med alle dagens Protaper obtureringsmetoder, som papirstift, guttaperkastift, Thermafil og GuttaCore. For bedre intraoral sikt, er filen samtidig utstyrt med et 11 mm kortere skaft. Filene er sterilt pakket.

ETP

* Basert på prøver av syklisk motstand i henhold til det som fremgår av diagrammet over FireWire NiTi:s styrke: http://edgeendo.com/comparative-study-of-cyclic-fatigue-resistance/

X7

Ø

SX

set

S2

F1

F2

F5

F3

F4

S1

EdgeEndo EdgeTaper Pakke med 6 stk. Sterile

608647

19 mm

608648 608649 608655 608656 608657

608659 608660 608643

21 mm

Lengde

608650 608651

608662 608663 608664 608665 608667

608644

25 mm

6-pakk – STERILE

Størrelse

21 mm 25 mm 31 mm

608652 608654 608668 608669 608670 608671

608672 608645

31 mm

9885032

SX

Finnes kun i 19 mm

9885026 9885027 9885028

S1

9885029 9885030 9885031

S2

Dentsply Sirona Protaper Next Pakke med 6 stk

9885011

9885012 9885013

F1

9885014 9885015 9885016

F2

9885017

9885018 9885019

F3

Filen Protaper Next NiTi er en effektiv løsning for den som er ute etter et allsidig og fleksibelt system som klarer hoveddelen av de endodontiske behandlingene. Takket være den unike svingende bevegelsen, kan man enkelt lage selv veldig krummede og smale kanaler. Takket være M-Wire-teknologien blir risikoen for brudd mindre, samtidig som filen ikke mister kraft. Filene er sterilt pakket.

9885020 9885021

9885022

F4

9885023 9885024 9885025

F5

9885033 9885034

EdgeTaper settpakke

SX, S1, S2, F1, F2, F3

ENDODO TIE

ENDODONTIE

EdgeEndo EdgeTaper Platinum Pakke med 6 stk. Sterile

Diameter

set

X2

X5

X1

X3

X4

465013

465016 465019 465022 465025 465028

21 mm

465014 465017

465020 465023 465026 465029

25 mm

Lengde

HYBRID HEAT TREATMENT P PARATION TECHNIQUE Door gebruik te maken van de combinatie EdgeTaper S1 en S2 (martensietfase = stijver) en de EdgeTap Platinum SX en F1 (austenietfase = meer fl xibel) is het mogelijk om de door prof. Gambarini voo gestelde Hybrid Heat Treatment Technique toe te passe . De brede taper van de SX zorgt voor de juiste coronale opening. De smalle taper van de S1 en S2 vijle maakt en eenvoudige vormg ving en b tere coro ale verbr ding mogelijk door de toepassing van e n fficiënte borst l­ beweging. De F1 vijl respecteert meer d api al kromming en zorgt voor een mooie tapse eindvormg ving.

HYBRID HEAT TREATMENT PREPARATION TECHNIQUE Door gebruik te maken van de combinatie EdgeTaper S1 en S2 (martensietfase = stijver) en de EdgeTaper Platinum SX en F1 (austenietfase = meer flexibel) is het mogelijk om de door prof. Gambarini voorgestelde Hybrid Heat Treatment Technique toe te passen. De brede taper van de SX zorgt voor de juiste coronale opening. De smalle taper van de S1 en S2 vijlen maakt een eenvoudige vormgeving en betere coronale verbreding mogelijk door de toepassing van een efficiënte borstel­ beweging. De F1 vijl respecteert meer de apicale kromming en zorgt voor een mooie tapse eindvormgeving.

6-pakk – STERILE

Størrelse

21 mm 25 mm 31 mm

465015

465018 465021

465024 465027

465030

31 mm

9885007 Only available in 19mm

SX

PASPOORT

PASPOORT

9885001

9885002 9885003

S1

Dentsply Sirona TruNatomy Pakken inneholder: 1 Orifice Modifier, 1 Glider og til hver en Trunatomy Small, Prime og Medium fil. Filene er sterilt pakket. Behandlingskonseptet TruNatomy gjør det mulig med en minimalt invasiv rotkanalbehandling, og garanterer samtidig effektiv eliminering av dentin. Rotkanalens anatomi respekteres, og optimal irrigasjon blir mulig.

9885004 9885005 9885006

S2

9888390 9888391

9888392

F1

9888393 9888394 9888395

F2

9888396 9888397 9888398

F3

9888399 9888400 9888401

F4

9888402 9888403 9885000

F5

EdgeTaper Platinum TM settpakke

9885008 9885009 9885010

SX, S1, S2, F1, F2, F3

Diameter

set

832511

21 mm

PREPARERINGSMETODE MED HYBRIDVARMEBEHANDLING

832512

25 mm

832513

31 mm

Ved å bruke kombinasjonen EdgeTaper S1 og S2 (austenitfase = stivere) og EdgeTaper Platinum SX og F1 (martensitfase = mer bøyelig) kan man bruke den av prof. Gambarini presenterte metoden med hybridvarmebehandling .

Den brede kjegleformen på SX garanterer riktig koronal åpning. Den smale kjegleformen på S1- og S2-filene gjør det enklere å forme en bedre koronal utvidelse ved å bruke en effektiv borstørrelse. F1 respekterer i høyere grad den apikale krumningen og garanterer en fin avsmalnende sluttforming.

Praktisk guide Endodonti 2022 tandheelkunde aan de Sapienza Universiteit van Rome, Italië, en directeur van de masteropleidi g endodontie van de tandheelkundige school. Hij heeft een privépraktijk die zich beperkt tot endodonti in Rome, waar hij zich richt op endodontis materiaal en klinische endodontie. PROF. GIANLUCA GAMBARINI Prof. Gianluca Gambarin is hoofd endodontie en restauratieve

PROF. GIANLUCA GAMBARINI Prof. Gianluca Gambarini is hoofd endodontie en restauratieve tandheelkunde aan de Sapienza Universiteit van Rome, Italië, en directeur van de masteropleiding endodontie van de tandheelkundige school. Hij heeft een privépraktijk die zich beperkt tot endodontie in Rome, waar hij zich richt op endodontisch materiaal en klinische endodontie.

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

14

15

Pendeleffekt

Dentsply Sirona WaveOne Gold Pakke med 6 stk

EDGEONE FIRE EdgeOne Fire-filer er utviklet for å gi rotkanaler form via en motsatt pendelbevegelse. EdgeOne Fire kommer med ISO-målene 20, 25, 35 og 45, og disse filene kan brukes i et pendeleffekt-vinkelstykke. Edge Endo FireWire NiTi-filer innebærer en innovasjon på området mekaniske filer.

Filene er bøyelige og mer motstandsdyktige mot syklisk utmatting. FireWire NiTi-teknologien gjør at Edge Endo-filer ikke spretter, rotkanalens anatomi respekteres og rotkanalen følges på en varsom måte.

Mer motstandsdyktig mot syklisk utmatting, takket være bedre bøyelighet. Variabelt parallellogramtverrsnitt for mindre vrideeffekt sammen med ny Gold varmebehandling. For å behandle de fleste kliniske tilfeller, finnes instrumentene i fire formater. Pakket i steril blisterpakning for engangsbruk, for å minske risikoen for krysskontaminering og brudd samt for å holde en jevn skjæreeffekt.

Diameter

sett

primær

Stor

Liten

Middels

542805 542809 542813

542817

542820

21 mm

542806 542810 542814 542818 542821

25 mm

Varmebehandlet Firewire ™ NiTi

542807

542812

542815

542819 542822

31 mm

12 mm skaftlengde

Kalibreringsringer

Variabel kjegleform

VDW Reciproc blue Pakke med 6 stk

Den nye generasjonens Reciproc blue-instrument baseres på Reciproc- konseptet, og gir høyere bøyelighet og motstandsdyktighet mot syklisk utmatting, takket være den nye varmebehandlingen Blue treatment. Takket være unik utforming har filene god skjæreeffekt. Reciproc blue kan bare brukes en gang, og leveres i en steril blisterpakning. Det gjør at instrumentet gir jevn skjæreeffekt og at risikoen for krysskontaminering begrenses. Det trengs bare ett instrument for formingen, med et skaft på 11 mm, for å komme bedre til rotkanalen.

ISO merkebånd

Silikonstopper

Steril forpakning

Parallellogramformet tverrsnitt

Diameter

R40

R50

R25

Finnes i tre lengder 21, 25 og 31 mm

620512

620514 620515

21 mm

620516 620517

620519

25 mm

620520 620522 620523

31 mm

Kerr TF sett til adaptiv prosess 471386 Liten - 23 mm 471387 Liten - 27 mm 471388 Middels/Stor - 23 mm 471389 Middels/Stor - 27 mm Settet inneholder: Tre TF adaptive filer og tre håndfiler.

EdgeEndo EdgeOne Fire Pakke med 3 stk. Sterile

Lengde

3-Pakke - STERILe

Størrelse

21 mm 25 mm 31 mm

9888193 9888194 9888195

Liten

9888196 9888197 9888198

Primær

TF adaptive filer er endodontiske filer som får sin form ved vridning i stedet for sliping. Takket være vridebevegelsen bevares strukturen, og man motvirker forekomsten av mikrofrakturer, hvilket gjør at filen blir mer holdbar. Siden filen fremstilles med R-Phase-teknologien, blir den optimalt bøyelig og fremfor alt bruddsikker.

9888199 9888200 9888201

Middels

9888202 9888203 9888204

Stor

9885144 9885145 9885146

EdgeOne Fire® Setpaket

Liten, Primær, Middels

Omvendt pendeleffekt 30° medurs og 150° moturs Vridemoment 4,0-5,2 N/cm/408-530 g/cm. Effektiv omdreining 300-350 o/min

Nr 15 Håndfil

Primær

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

16

17

KAPITTEL 6 apparatur

Coltène CanalPro Jeni Endomotor 890183

Frittstående «navigering» i rotkanalen takket være revolusjonerende programvare. Et helt nytt drivkonsept med frittstående hjelpesystem, hvilket gjør preparering av rotkanalen mye tryggere, mer effektivt og overraskende enkelt. Digitalt hjelpesystem som bruker komplekse algoritmer for å styre instrumentets bevegelser med millisekundintervall. Den roterende bevegelsen og omdreiningene stilles kontinuerlig inn på grunnlag av strømstyrke og vridemoment. Innebygget apexlokalisator med lengdemåling gir enda høyere sikkerhet ved mekanisk og kjemisk preparering. • Velg mellom Reciproc og kontinuerlig bevegelse. • Veldig brukervennlig, med mulighet for å velge mellom ulike programmer. • Trådløs, batteriet tåler to timers kontinuerlig bruk. • Ingen fotpedal – på/av-knapp på vinkelstykket • Med vinkelstykke 6:1 Total frihet: Sømløs kombinasjon av en trådløs motor med kontinuerlig og pendelbevegelse, med intelligensen til en iPad. X-SMART iQ hever listen til et nytt nivå når det gjelder ergonomi og brukeropplevelse. Endo Partner: X-SMART iQ er en helt digital plattform som hjelper deg under alle steg av den endodontiske behandlingen – fra pasientopplysning til håndtering av alle behandlingsdata. Fremtidsrettet: X-SMART IQ er utviklet for å vokse med din praksis – ulike behandlingsapparater, tjenester og hjelpemidler er interaktivt integrert i en og samme løsning. X-SMART iQ forener sømløst en trådløs motor som kan brukes med roterende og pendeleffekt- filsystem med intelligensen til en iPad, og hever listen til et nytt nivå når det gjelder ergonomi og brukervennlighet. Som en helt digital plattform hjelper X-SMART iQ til i hver fase av den endodontiske behandlingen – fra pasientopplysning til datainnsamling. Med Propex iQ er intelligent lengdemål det perfekte tilskuddet til X-SMART iQ-systemet. Trinnene i

60023659

BA International NiTi hoekstuk Endo 9792867 BAE35 for mikromotorer – 115:1 9792868 BAE45 for luftmotorer – 66:1

• Endodontisk vinkelstykke med momentkontroll uten at det trengs noen bordenhet – kobles direkte til motoren. • Kan brukes med de vanligste roterende NiTi-filene på markedet. • Enkel momentinnstilling med unik magnetisk ring (fem momentnivåer) • System med tilbakerotasjon for å unngå at en fil setter seg fast i en kanal og unødig vridemoment. • Leveres med apex clip-kobling

Pakken inneholder: Endo Motor Control-enhet, motor med kontakt for apex-måling, isolert vinkelstykke 1:1, Bluetooth fotpedal, apex kabelsett og ledning.

Dentsply Sirona SIRONiTi Apex 261627 SIRONiTi Apex 6174234 – Retardasjon 115:1 404318 SIRONiTi Air+ Apex 6324615 – Retardasjon 66:1

SIRONiTi Apex og SIRONiTi Air Plus Apex er vinkelstykker med en momentbegrensnings- funksjon: så snart innstilt vridemoment oppnås, hindrer den forgylte magnetiske koblingen at filen

Dentsply Sirona X-Smart Plus Endomotor 433690 A1032

setter seg fast i rotkanalen som følge av tilbakerotasjon. Med apex clip-kobling.

VDW Reciproc direct 648427 V04 1095 025 000

Dentsply Sirona X-Smart iQ Trådløs endomotor 547354 A10540 Pakken inneholder: X-SMART iQ vinkelstykkemotor, X-SMART iQ vinkelstykke og X-SMART iQ iPad mini beskyttelsesfutteral. iPad følger ikke med.

Prøv det første vinkelstykket med pendeleffekt. • Reciproc direkte-vinkelstykke kan festes rett på mikromotoren på dentalenheten • Den fester seg enkelt til din elektriske- eller luftmotor for at du skal komme i gang med Reciproc one file endo • Opplev den innovative teknikken som trygt og effektivt driver Reciproc-instrumentene

Innhold: Et vinkelstykke Reciproc direct, 24 Reciproc blue-instrument (25 mm) sterile (12 stk. R25, 6 stk. R40, 6 stk. R50), et holderrør for smøreoljespray, brukerguide og bruksanvisning.

Endomotorer For å begrense risikoen for instrumentbrudd er det spesialmotorer og vinkelstykker som kan stilles inn på et visst omdreiningsantall som anses som trygt. Motoren har ofte momentstyring, hvorav motoren stopper når instrumentet møter en viss motstand. Noen motorer har et filbibliotek med alle parametere før bruk allerede programmert.

Dentsply Sirona X-SMART iQ og Propex iQ Basic startsett tråd- løs endomotor 822555 Pakken inneholder: X-SMART iQ vinkelstykke, en Propex iQ apexlokalisator med tilbehør og et Endo iQ-stativ.

BA International Optima E+ Trådløs endoenhet

Kompakt og ergonomisk utformet trådløs endometer med innebygget vinkelstykke i ett. • Fem program, inkludert auto-revers og auto-stop-program. • To prgrammer for pendeleffekt filsystem. • Enheten kan brukes med alle filer av D-type, inkludert NiTi-filene • Omdreininger: 100-600 o/min • Vridemoment: 1-4 N.cm

9796027 BAE370R

behandlingssystemet kan følges både i kombinert og i frittstående stand. Ved å

kombinere X-Smart iQ med Endo iQ-appen får du tilgang til ekstra avanserte muligheter. iPad følger ikke med.

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

18

19

Kerr Elements e-motion endomotor 878752 815-1707 Pakken inneholder: elements e-motion endomotor, KaVo 8: et vinkelstykke og en fotpedal.

VDW VDW.Connect Drive & Locate Reciproc Blue 830572 M00 CLOC RBL KIT 000 iPad følger ikke med. VDW.CONNECT-appen kan lastes ned gratis fra App Store.

• Begrensningen av maksimalt vridemoment gir høyere sikkerhet mot fildeformering og brudd. • Motoren er intuitiv å bruke takket være en brukervennlig pekeskjerm og et grensesnitt for fem individuelt innstillbare programmer. • Filbiblioteket omfatter mer enn 190 forhåndsprogrammerte filer • Systemet omdreininger: 20-2 500 o/min med en momentinnstilling på 0,1-6,0 N.cm

VDW.CONNECT Drive and Locate RECIPROC blue sett inneholder: • VDW.CONNECT Drive inkl. 6:1 vinkelstykke og holder til vinkelstykket • VDW.CONNECT Locate Kit • RECIPROC Blue System Kit 24: 24 RECIPROC blue-instrument (25 mm), sterilt pakket (12 stk. R25, 6 stk. R40, 6 stk. R50), 180 RECIPROC blue sortiment med papirstift i steril forpakning (90 stk. R25, 60 stk. R40, 30 stk. R50), 60 RECIPROC blue sortiment med guttaperkastift, (36 stk. R25, 12 stk. R40, 12 stk. R50) og et trepanert endo-øvelseselement Trådløs endomotor med iPad-funksjon. • Den perfekte kombinasjonen for tidsbesparende og sikker rotkanalpreparering med maskin. • Den eneste trådløse endomotoren for preparering med RECIPROC uten noe ytterligere apparat. • Perfekt for nye brukere, takket være RECIPROC REVERSE komfortfunksjon. • Takket være app-støtten kan selv roterende filsystemer settes i Enkel: profesjonell preparering med bare ett instrument Sikker: minimal risiko for brudd takket være de eksakt avstemte vridekrokene i VDW.CONNECT Drive Endomotor Tidsbesparende: færre trinn under prepareringen og kortere prepareringstid, ingen rengjøring eller sterilisering av instrument takket være

Morita DentaPort ZX sett OTR 6912 532545

VDW VDW.Connect Drive sett 547657 V04 1183 000 500 Innhold: VDW.CONNECT Drive endomotor inkl. vinkelstykke 6:1 og håndstykkeholder og VDW.CONNECT tilbehør til iPad mini. iPad mini følger ikke med. VDW.CONNECT-appen kan lastes ned gratis fra App Store.

Apexlokalisator, endomotor inkl. OTR-funksjon i et og samme apparat. Består av Dentaport modul 6900 og 6907. Den nye OTR-funksjonen forener fordelene med den roterende teknikken med reciproc-teknikker. Så lenge innstilt verdi for vridemomentet ikke overskrides driver motoren med optimalt antall omdreininger. Så fort innstilt verdi for omdreininger overskrides under en 180 graders runde, kobles funksjonen med omvendt vridemoment inn. Det gjør at rotasjonen stoppes i skjæreretning og at filen vris tilbake til 90° for å deretter fortsette å snurre i skjæreretning. Denne prosessen foregår veldig presist, og garanterer rask, sikker og riktig preparering.

VDW VDW.Silver Reciproc 455027 V04 1163 000 000

Endomotor for pendeleffekt og roterende preparering. VDW.Silver har både

forhåndsprogrammerte og fritt valgte alternativ, og egner seg for VDW-filer og andre kjente filvarianter.

Elektronisk lengdebestemmelse Den apikale grensen mellom dentin og sement utgjør et anatomisk sluttpunkt for instrumentering og obturering. Dette punktet kan fastsettes via røntgenteknikk. En moderne elektronisk apexlokalisator kan korrekt bestemme dette punktet i mer enn 90 % av tilfellene.

Med vinkelstykke 6:1

Filen føres inn i rotkanalen. Når filen kommer i nærheten av den apikale fortrengningen, avgir apexlokalisatoren en lyd- og/eller lyssignal. For en nøyaktig måling er det viktig å fjerne overflødig fukt og å bestemme lengden med noen av filene ISO 08, 10 eller 15 i smale kanaler eller ISO 15, 20 eller 25 i brede kanaler. .

Hvordan fungerer en elektronisk lengdebestemmer?

VDW VDW.Gold Reciproc 436690 V04 1173 000 000

En apexlokalisator fungerer på grunnlag av en elektrisk krets. En pol står i kontakt med slimhinnen via en leppehake, og den andre polen er festet i en fil.

Endomotor for pendeleffekt og roterende preparering, med innebygget apexlokalisator. VDW.Gold bruker Reciproc-teknologien, og er en unik kombinasjon av en endomotor og lengdebestemmer. VDW.Gold har både forhåndsprogrammerte og fritt valgt momentstyring, og egner seg for VDW-filer og andre kjente filvarianter.

Coltène CanalPro Compact apexlokalisator 609035 60019095

Med vinkelstykke 6:1

• Apexlokalisator med lav vekt. • Liten og tynn utforming • Brukervennlig grensesnitt • LCD-skjerm for optimal ytelse • Lys- og lydsignaler • Bra resultat i både tørre og fuktige kanaler • Innebygget demomodus for å demonstrere behandlingen

Inkludert en holder til enheten og to CR2032 litiumbatterier, en måleslange, to leppehaker, to filklemmer, en giver, en skrumeisel og en bruksanvisning

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

20

21

Dentsply Sirona Propex IQ Apexlokalisator 822551 B00PPIQSTAKIT

VDW Raypex 6 408299 V04 1113 000 000

Propex iQ er lett å koble til X-Smart IQ håndstykke, og begge kan siden tilsluttes Endo iQ-appen. Med denne kan den som behandler følge filens fremgang i sanntid, og forme rotkanalen samtidig som man kan kontrollere prosessen okulært på appen. Propex IQ garanterer pålitelig avlesning av filens fremgang i både kombinert og frittstående modus. Apparatet kreves ingen spesiell kalibrering eller justering, og er altså brukervennlig

Raypex 6 er en apexlokalisator med den nyeste multifrekvensteknologien, veldig lett å bruke, automatisk kalibrering og separat apikal RAYPEX Zoom med fargeindikering. Raypex 6 Apex apexlokalisator kjennetegnes ved: • Den nyeste apexlokalisatoren for flere frekvenser • Automatisk Plug-and-Check • Monokrom pekeskjerm for intelligent bruk • Individuelle innstillingsmuligheter • Sammeleggbart veskedesign • Brukervennlig grensesnitt • Intuitiv meny for å konfigurere alternativ • Mulig å velge mellom to lydsignaler og bakgrunnsfarger En smart apexlokalisator. Nøyaktighet helt ut i fingerspissene for å optimalisere endobehandling. En liten apexlokalisator med lav vekt som er lett å integrere i arbeidsflyten via Bluetooth. • Tydelige LED- og lydsignaler • Enkel kontroll og overblikk av filens fremgang på iPad-skjermen ved hjelp av VDW.CONNECT-appen • Mulig å stille om formingsmålet til apikalt revers (kun i appen)

Innhold: apexlokalisator, måleslange, to leppeklemmer, to filklemmer, kontaktsonde, lader og tilbehør.

Basic startsett inneholder: En Propex iQ apexlokalisator med tilbehør og en Endo iQ standard.

Dentsply Sirona propex•pixi Apexlokalisator 476417 A1030

• Nøyaktig og pålitelig • LED-skjerm i farger • Apikal sporing av tredje

• Fungerer i tørre og fuktige kanaler • Klar til bruk – ingen kalibrering eller justering kreves

VDW VDW.CONNECT LOCATE APEXLOKALISATOR 830474 M00 CLOC 000 000 Innhold: VDW.CONNECT Locate apexlokalisator, beskyttelsesfutteral til engangsbruk, festeclips, måleslange og ekstern prøvesonde, to stk. filklemmer, fem stk. leppeclips, adapter til VDW.CONNECT Drive-håndstykke, innebygget batteri og lader.

Innhold: propex•pixi apexlokalisator, oppladbart batteri, universallader, måleslange, to leppekroker og en koblingskrok.

• Utviklet for å plasseres på pasientens bryst under arbeidet, hvilket muliggjør bedre okulær kontroll av filen • Måleslange som klipses på, og sklisikre puter for å holde apparatet på plass

Kerr Apex ID Apexlokalisator 471883 972-0090

En uvanlig kompakt enhet som fortløpende kalibrerer for å gi stabile målinger og tydeligere lys- og lydindikasjoner. Nøyaktige målinger under nesten alle kanalforhold. Nullpunktet anpasses på grunnlag av individuell klinisk bedømning.

Settet inneholder: En Apex ID, en holder, fem leppekroker, to filholdere B, en filholder A, en ledning til sonden, en bruksanvisning og 3 stk AAA 1,5-volts batterier. Morita DentaPort Root ZX modul 6900 132465 6900 Leveres med apexlokalisator, sondeledning, 5 stk Contrary- elektroder, 3 stk filholdere – 3 stk 1,5-volts AA-batterier (0,2 A) og funksjonstest

Ultradent Products Endo-Eze Find 643414 nr 3362

Endo-Eze FIND-instrument for apexlokalisering er en batteridrevet bærbar enhet som brukes til å lokalisere den apikale åpningen og til å bestemme arbeidslengde ved rotkanalbehandlinger. Ved hjelp av en impedansmetode, støttet av flere frekvenser, og en rekke egenutviklede algoritmer bestemmer instrumentet for apexlokalisering nøyaktig hvor apikalåpningen befinner seg. Enkel og lett lesbar skjerm og enestående nøyaktighet.

Endo-Eze Find-sett med apexlokalisatormodul, holder, sonde, måleslange, to filklemmer og fem leppeclips.

DentaPort ZX fungerar enligt Moritas patenterade Quotiënt method-princip, vilket kanalimpedansen beräknas utifrån förhållandet mellan två lika frekvenser (400 Hz och 8 kHz). Mätnoggrannheten påverkas inte av blod, natriumhypoklorit, vatten, lokalbedövning eller till och med pulpa.

Morita Root ZX Mini Apexlokalisator 335475 6951-110 hvit 335477 6951-120 rød 335479 6951-130 blå 335480 6951-140 grønn

• Nøyaktig måling • Ingen innstilling av nullverdi

• Automatisk kalibrering • Stor LED-skjerm i farger • Minnefunksjon med tre programmer • Finnes i fire farger, inklusive en ledning til sonden, tre filholdere, fem elektroder, en kanalengdetester og tydeligere tre stk. AAA-batterier.

Bestill online via www.cliniclands.no eller per telefon 23966663

Praktisk guide Endodonti 2022

22

23

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40

Powered by